Merkury Management Sp. z o.o. www.merkury-management.pl
Merkury-Management - Biuro księgowe w Mysłowicach

http://www.merkury-management.pl/

Merkury-Management to biuro księgowe zlokalizowane w Mysłowicach, w którego ofercie znajdziemy liczne usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obsługa rachunkowo-księgowa tu świadczona obejmuje sporządzenie bilansu otwarcia, kontrolę firmowych dokumentów oraz ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Ponadto możemy tu skorzystać z usługi przechowywania ksiąg rachunkowych oraz zlecić prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Oprócz wymienionych działań z zakresu ksiąg rachunkowych, znajdziemy tu także ofertę dotyczącą ksiąg podatkowych, wsparcie działań przy rejestracji działalności oraz profesjonalne doradztwo.

Merkury Management Sp. z o.o.
tel.: +48322234233
Hugona Kołłątaja 8K
41-400Mysłowice
śląskie
WWW: